Hình ảnh họp báo The Miss Global - Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022

 Hình ảnh họp báo The Miss Global - Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022, được diễn ra long trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 8 năm 2022.


0 Nhận xét